M Pose
شرایط دریافت دستگاه "هم پات" (Mobile POS)
 
متقاضیان محترم می‌توانند به دو روش "فروش نقدی" و "فروش شرایطی" نسبت به دریافت دستگاه "هم پات" اقدام نمایند.:
 
1. فروش نقدی: در این روش متقاضی با ثبت نام در سایت شرکت و پرداخت 3.500.000ریال علاوه بر دریافت خدمات پرداخت الکترونیک مالک دائم یک عدد دستگاه "هم پات" خواهد شد.
 
2. فروش شرایطی: در این روش متقاضی مبلغ 4.500.000 ریال به عنوان ودیعه نزد شرکت ایران کیش قرار می دهد و در مدت یکسال از زمان انعقاد قرارداد فرصت دارد تا نسبت به انجام حداقل 3.000 تراکنش بالای مبلغ 150.000 ریال اقدام نماید، پس از محقق شدن تراکنش اعلامی کل مبلغ به ایشان عودت داده خواهد شد(در واقع دستگاه به صورت رایگان در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت). در صورتی که پس از پایان یکسال اول متقاضی موفق به انجام تراکنش مقرر نشود از مبلغ پرداخت شده توسط متقاضی مبلغ 1.000.000 ریال به حساب وی بازگشت داده خواهد شد و مبلغ 3.500.000 ریال به عنوان قیمت دریافت دستگاه از وی کسر شده و پس از آن مشتری صاحب دائمی دستگاه خواهد بود.
 
نکته: در صورتی که مشتری زودتر از موعد مقرر (یک سال) موفق به انجام 3.000 تراکنش خرید بالای مبلغ 150.000 ریال شود می‌تواند نسبت به دریافت مبلغ ودیعه نزد شرکت (4.500.000 ریال) اقدام نماید.
در صورت عدم تمایل پذیرنده به دریافت هم پات (M-POS):
 
میبایست انصراف خود را پیش از تحویل گرفتن "هم پات" (M-POS) و انجام تراکنش شاخص نصب به ایران‌کیش اعلام نماید و ایران‌کیش پس از گذشت 14 روز کاری از دریافت درخواست انصراف، مبلغ دریافت شده را