پذیرنده گرامی

کلیه بندهای فرم های "قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگان اینترنتی" و "تعهدنامه پذیرندگان اینترنتی" در بانک مرکزی و با پیش فرض حقوقی بودن پذیرندگی تنظیم گردیده است. در صورتی که پذیرندگی شما حقیقی است، به روشی که در ادامه ذکر شده فرم های قراداد و تعهدنامه را تکمیل نمایید:

 

تکمیل فرم قرارداد:

*شماره اندیکاتور: قسمت اندیکاتور را خالی بگذارید.

*یک طرف و شرکت/واحد کسب: عنوانی که تمایل دارید جلوی نام پذیرنده در صفحه پرداخت درج شود. ( بسته به صلاح دید شما نام سایت، فروشگاه، شرکت و ... دقت شود که طبق قانون شاپرک عنوان انتخابی باید به فارسی بوده و همچنین درج نام شخص در این قسمت غیر مجاز می باشد(

*فعالیت و فعال در صنف: بسته به نوع خدمات یا کالایی که در سایت خود ارائه می کنید حوزه مربوطه را وارد نمایید. (پر کردن این قسمت نیز الزامی بوده و لزوما به معنی عضویت شما در اصناف نیست).

*نشانی: ترجیحا با نشانی ذکر شده در نماد یکسان بوده و کد پستی ذکر شده با آدرس وارد شده تطابق داشته باشد.

*تلفن: ترجیحا با آنچه در نماد ذکر می کنید منطبق باشد و موبایل و ایمیلی که درج می گردد، باید برای ارتباطات بعدی تیم پشتیبانی شرکت ایران کیش با پذیرنده در دسترس باشند.

*به نمایندگی: در این قسمت  نام و نام خانوادگی شخص صاحب حساب را وارد نمایید.

*آدرس Emailخواهشمندست آدرس ایمیل صحیح و فعال ارائه نمایید دقت داشته باشید که ایمیل فعال سازی درگاه شامل مرچنت اخصاصی درگاه شما و پنل گزارش گیری به این آدرس ارسال می گردد. همچینین در ادامه نیز کلیه ارتباطات الکترونیکی شما با تیم پشتیبانی شرکت از طریق این آدرس ایمیل برقرار می شود.

*شماره حساب و شماره شبا: در قسمت های شماره حساب، کدشعبه، شماره شبا و بانک، دقیقا مشخصات مربوط به حسابی را که می خواهید به درگاه متصل گردد وارد نمایید.مسئولیت صحت ورود اطلاعات حساب بر عهده پذیرنده می باشد.

*در قسمت کدملی/شناسه ملی: در این قسمت  فقط کدملی شخص صاحب حساب و همچنین در قسمت شماره شناسنامه/تاریخ تولد هم یکی از دو مورد را مربوط به شخص صاحب حساب دقیقا درج نمایید.

*در قسمت  valid IP:  IP اصلی سرور سایت را از هاست خود دریافت نموده و وارد نمایید.

*شماره و تاریخ مجوز نماد الکترونیک: لطفا حتما تاریخ صدور نماد اعتماد الکترونیک درج گردد. این تاریخ از لینک زیر در سایت رسمی نماد با درج  آدرس سایت در قسمت نام دامنه قابل استخراج می باشد:

* محدوده جغرافیایی عرضه کالا و خدمات: چنانچه که محدودیت مکانی خدمات رسانی ندارید "سراسر ایران" را درج کنید.

توجه نمایید اگر دارای پذیرندگی حقیقی هستید فقط چهار قسمت " شماره ثبت /ثبت / پروانه فعالیت ..."، "به موجب روزنامه رسمی شماره"، "مورخ..."، " تاریخ اعتبار جواز/اجاره...".را می توانید خالی بگذارید. سایر قسمت ها باید مطابق توضیحاتی که در بالا ارائه گردید کاملا تکمیل گردد.

 
 

در صفحه دوم قرارداد از آنجایی که شما دارای پذیرندگی حقیقی هستید فقط جای امضای دوم را تکمیل نموده و لطفا قرارداد را به هیچ عنوان مهر نکنید.(جای امضای اول مربوط به نماینده شرکت ایران کیش و بقیه جای امضاها مربوط به پذیرندگان حقوقی با چند نفر صاحب امضا می باشد.)

 

توجه نمایید اگر حساب به نام شخص صاحب نماد نمی باشد و یا حساب مشترک بین صاحب نماد و شخص غیر می باشد الزامیست فیلد امضای دوم و سوم صفحه ی دوم قرارداد توسط هر دو نفر امضا گردد.

 

تکمیل فرم تعهدنامه:

*داخل فرم تعهدنامه فقط قسمت پذیرنده باید توسط شما پر گردد و قسمت نماینده شرکت از سمت شرکت ایران کیش تکمیل می گردد. شما تنها نام، نام خانوادگی و سمت خود (بعنوان مثال مدیریت سایت) را در قسمت مربوط به پذیرنده وارد نموده و امضا کنید. دقت شود که مشابه قرارداد به دلیل حقیقی بودن پذیرندگی به هیچ عنوان تعهدنامه را نیز مهر نکنید.

*پارامترهای اندیکاتور و کد پایانه را نیز خالی بگذارید.

تذکر مهم: پذیرنده گرامی به دلیل ضوابط موجود هرگونه خط خوردگی و یا لاک گرفتن داخل فرم های قرارداد و تعهدنامه غیر مجاز می باشد. همچنین باید فرم های قرارداد و تعهدنامه پرینت گرفته شده و بصورت دستی تکمیل و امضا گردند. توجه داشته باشید که طبق قوانین موجود امضای الکترونیکی قابل قبول نمی باشد.