پذیرنده محترم

کلیه بندهای فرم های "قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگان اینترنتی" و "تعهدنامه پذیرندگان اینترنتی" در بانک مرکزی و با پیش فرض حقوقی بودن پذیرندگی تنظیم گردیده است. در صورتی که صاحب امتیاز نماد اعتماد شما حقوقی است،  حتی در صورت حقیقی بودن حساب بانکی به روشی که در ادامه ذکر شده فرم های قراداد و تعهدنامه را تکمیل نمایید:

تکمیل فرم قرارداد:

*شماره اندیکاتور: قسمت اندیکاتور را خالی بگذارید.

*یک طرف و شرکت/واحد کسب: عنوانی که تمایل دارید جلوی نام پذیرنده در صفحه پرداخت درج شود. ( بسته به صلاح دید شما نام سایت، فروشگاه، شرکت و ... دقت شود که طبق قانون شاپرک عنوان انتخابی باید به فارسی بوده و همچنین درج نام شخص در این قسمت غیر مجاز می باشد(

*فعالیت و فعال در صنف: بسته به نوع خدمات یا کالایی که در سایت خود ارائه می کنید حوزه مربوطه را وارد نمایید. (پر کردن این قسمت نیز الزامی بوده و لزوما به معنی عضویت شما در اصناف نیست).

*نشانی: ترجیحا با نشانی ذکر شده در نماد یکسان بوده و کد پستی ذکر شده با آدرس وارد شده تطابق داشته باشد.

*تلفن: ترجیحا با آنچه در نماد ذکر می کنید منطبق باشد و موبایل و ایمیلی که درج می گردد، باید برای ارتباطات بعدی تیم پشتیبانی شرکت ایران کیش با پذیرنده در دسترس باشند.

*به نمایندگی: در این قسمت در صورت حقوقی بودن حساب بانکی، نام و نام خانوادگی یکی از صاحبین امضا (ترجیحا شخص مدیر عامل و یا رییس هیئت مدیره) را وارد نمایید و در غیر اینصورت چنانچه حسابی که تمایل دارید درگاه را به آن اتصال دهید شخصی می باشد نام و نام خانوادگی شخص صاحب حساب را درج نمایید.)

*آدرس Email :خواهشمندست آدرس ایمیل صحیح و فعال ارائه نمایید دقت داشته باشید که ایمیل فعال سازی درگاه شامل مرچنت اخصاصی درگاه شما و پنل گزارش گیری به این آدرس ارسال می گردد. همچینین در ادامه نیز کلیه ارتباطات الکترونیکی شما با تیم پشتیبانی شرکت از طریق این آدرس ایمیل برقرار می شود.

*شماره حساب و شماره شبا: در قسمت های شماره حساب، کدشعبه، شماره شبا و بانک، دقیقا مشخصات مربوط به حسابی را که می خواهید به درگاه متصل گردد وارد نمایید.مسئولیت صحت ورود اطلاعات حساب بر عهده پذیرنده می باشد.

*در قسمت کدملی/شناسه ملی: یکی ازاین دو مورد را مربوط به شخصی که در قسمت به نمایندگی نام ونام خانوادگی ایشان را ذکر کرده اید درج نموده و هم چنین در قسمت شماره شناسنامه/تاریخ تولد نیز یکی از دو مورد ذکر شده را مربوط به همان شخص وارد نمایید.

*در قسمت  valid IP IP اصلی سرور سایت را از هاست خود دریافت نموده و وارد نمایید.

*شماره و تاریخ مجوز نماد الکترونیک : لطفا حتما تاریخ صدور نماد اعتماد الکترونیک درج گردد. این تاریخ از لینک زیر در سایت رسمی نماد با درج  آدرس سایت در قسمت نام دامنه قابل استخراج می باشد:

* محدوده جغرافیایی عرضه کالا و خدمات: چنانچه که محدودیت مکانی خدمات رسانی ندارید "سراسر ایران" را درج کنید.*در قسمت محدوده جغرافیایی عرضه کالا و خدمات در صورتی که محدودیت مکانی خدمات رسانی ندارید "سراسر ایران" را درج کنید.

                                                                                            


* اگر دارای پذیرندگی حقوقی هستید فقط قسمت "تاریخ اعتبار جواز/اجاره... " را می توانید خالی بگذارید. سایر قسمت ها باید

  مطابق توضیحاتی که در بالا ارائه گردید کاملا تکمیل گردد.

 

*از آنجایی که شما دارای پذیرندگی حقوقی هستید بسته به اینکه چند نفر صاحب امضا دارید، از فیلد امضای دوم به بعد را توسط کلیه صاحبین امضا تکمیل نموده و لطفا حتما قرارداد را مهرنمایید .(فیلد امضای اول مربوط به نماینده شرکت ایران کیش بوده و بقیه ی قسمت ها مربوط به پذیرندگان حقوقی با چند نفر دارنده حق امضا می باشد.)


*اگر حسابی که تمایل دارید درگاه را به آن اتصال دهید حساب شخصی می باشد:


- صاحب حساب دارای حق امضا: در صورتی که شرکت تنها یک نفر صاحب امضا دارد و حساب نیز به نام ایشان می باشد، علاوه بر ایشان یکی از اعضای سمت دار دیگر از جمله (رئیس هیئت مدیره، یکی از اعضای هیئت مدیره و یا ...) نیز حتما قرارداد را امضا نماید.


- صاحب حساب شخص بدون حق امضا: در صورتی که شخص صاحب حساب از صاحبین امضای شرکت نمی باشد، باید ایشان نیز علاوه بر همه صاحبین امضا قرارداد را امضا نماید.

 

 تکمیل فرم تعهدنامه:

*داخل فرم تعهدنامه فقط قسمت پذیرنده باید توسط شخصی که قرارداد با مشخصات شخصی ایشان تکمیل گردیده پر شده و قسمت نماینده شرکت از سمت شرکت ایران کیش تکمیل می گردد. شما تنها نام، نام خانوادگی و سمت خود را در قسمت مربوط به پذیرنده وارد نموده و امضا و مهر نمایید.

*پارامترهای اندیکاتور و کد پایانه را نیز خالی بگذارید.

تذکر مهم: پذیرنده گرامی به دلیل ضوابط موجود هرگونه خط خوردگی و یا لاک گرفتن داخل فرم های قرارداد و تعهدنامه غیر مجاز می باشد. همچنین باید فرم های قرارداد و تعهدنامه پرینت گرفته شده و بصورت دستی تکمیل و امضا گردند. توجه داشته باشید که طبق قوانین موجود مهر و امضای الکترونیکی قابل قبول نمی باشد.