توجه

متقاضی گرامی ، ثبت نام پایانه فروشگاهی صرفا در حوزه استان اصفهان امکان پذیر می باشد. لذا خواهشمند است در صورت تمایل به ثبت نام پایانه فروشگاهی برای سایر استان ها به نمایندگی های مجاز با فعالیت در حوزه مربوطه تماس حاصل نمایید.