گام ۱

روی فایل یا فایلهای مورد نظر راست کلیک کنید.

گام ۲

بر روی گزینه send to مورد compressed (zipped) folder را انتخاب کنید .

گام ۳

بلافاصله فایل زیپ شده یا فشرده شده در همان محل ساخته خواهد شد.